top of page

Goran Šarić

June 15th 2019, Saturday, 17.30

52548558_2162501897412851_57450627031231

HR

Voda - u vjerovanjima, kultovima, običajima i arhetipovima naših predaka

Prije desetak tisuća godina led se polako topio i povlačio prema sjeveru Europe, a njegovo mjesto zauzele su guste, neprohodne šume. Prve puteve kroz šume nisu napravili ljudi, nego voda. Dunav je bio prapovijesna autocesta i žila kucavica najstarije europske kulture. Tragove tih hidrocentričnih civilizacija možemo pronaći u kultovima paleobalkanskog i ilirskog stanovništva i mitologiji južnih Slavena. Monumentalne ribolike skulpture Lepenskog vira, šaran kao totemska životnja i arhetip zmaja u narodnim predajama, bogovi Japoda - zaštitnik izvora Vidasus, vodeni bog Bindus i božica izvora Thana, slavenski vodeni demoni, vodene vile i bog voda Vodan otkirvaju nam da je voda bila stalna i trajna fascinacija i inspiracija stanovnika Balkana, još od neolitika. Koristeći razne grane znanosti i brojne znanstvene discipline, prije svega arheologiju, etnologiju, lingvistiku i historiografiju pred našim očima polako izranja mozaik vode i njenog središnjeg mjesta koje je zauzimala u životu, svijesti i podsvijesti nebrojenih naraštaja na ovim prostorima.

 

Goran Šarić - nezavisni istraživač, teolog i povjesničar. Studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i ATF-u u Varaždinu. Autor je brojnih članaka u raznim publikacijama. Bio je recenzent nekoliko knjiga. Dugi niz godina istražuje arhivsku građu u raznim arhivima od Vatikana, preko Beča i Dubrovnika. Našu prošlost, sadašnjost i budućnost rekonstruira pomoću nekoliko stotina različitih izvora, koristeći preko 20 znanstvenih disciplina u analizi. 

EN
Water and our ancient ancestors of Balkan

 

Around ten thousand years ago the ice started melting and receding towards the northern parts of Europe and was replaced by thick woodland which was difficult to cross. The first paths through the woods were not made by men, but by waterways. The Danube was both the highway of prehistoric Europe, and the cradle of the oldest European culture. Traces of those hidrocentric civilizations can be found in the cults of paleobalcan and ilirian populations and the mythology of southern Slovenian peoples. Monumental, fish like sculptures in the Lepenski Vir dig site the carp as a totem animal and the arc hi-type of the dragon in the lore, the gods of Japoda- the protector of water springs Vidasus and the goddess of the Springs Thana, water daemons, water fairies and the god of water Vodan reveal that water was a constant and permanent fascination and an inspiration to the population in the Balcans ever since the neolithic era. Using a variety of scientific branches and numerous scientific disciplines such as archeology, ethnology, linguistics and historiography casts a light on the mosaic that is water and its central position  in the conscious and unconscious of numerous generations in these parts of the world.

bottom of page