top of page

Krešimir Mišak

June 15th 2019, Saturday, 18.30

schauberger_01.jpg

HR

Viktor Schauberger, čarobnjak vode

Viktor Schauberger (1885-1958) bio je austrijski znanstvenik i vizionar s osobitim zanimanjem za tok vode i prirodne energije. Poznat je (mada nedovoljno) po otkrićima u proučavanju vode, poljoprivrednih tehnika te u području energije do kojih je došao rabeći rješenja u prirodi. Najpoznatiji je ipak po otkrićima vezanima uz vodu. Schauberger je dao potpuno novu definiciju vode, koju nije promatrao kao kemijski spoj već kao živu krv Zemlje. Pokazao je da voda, poput svakog drugog živog bića, može biti živa i mrtva, zdrava i bolesna, a na temelju proučavanja vode otkrio je značaj spiralnog kretanja koje su uvija prema unutra.Zato se Viktora Schaubergera ponekad zove i „vodnim čarobnjakom“. No, njegova interpretacija svijeta bila je toliko drugačija od akademske znanosti da je cijelog života, osim kraćih razdoblja, bio odbacivan i nikad nije dobio priznanje za otkriće principa na kojima je temeljio svoja otkrića. 

EN

Viktor Schauberger, the water wizard

Viktor Schauberger (1885-1958) was an Austrian scientist and visionary with a special interest in the flow of water and natural energy. He is famous (although not enough) for his discoveries in studying water, agricultural techniques and energy, which he made using his solutions in nature. However, he is most famous for his findings concerning water. Schauberger gave us a completely new definition of water, upon which he looked as the living blood of the Earth, rather than just a chemical compound. He has proved that water, like any other living being, can be alive or dead, healthy or sick; and studying water, he has also found the significance of a spiraling movement twisting inwards. That's why Viktor Schauberger is sometimes referred to as "the water wizard". Because his interpretation of the world was so different from the one of the academic community, he was rejected for most of his life, never getting the credit or recognition for discovering the principle he based his discoveries on.

bottom of page